[1]
M. Uthus og M. Øksnes, «Leder: Folkehelse og livsmestring i skolen», NTPK, bd. 6, des. 2020.