[1]
G. Madsen, C. Tønseth, og L. Aarsand, «Læring som livsstil og normalitet: Konstruksjoner av samfunnsborgere i kompetansereformens grunnlagsdokumenter», NTPK, bd. 7, sep. 2021.