[1]
K. Sivesind, E. Hovdhaugen, og B. Hörmann, «Medierende betingelser for læring og danning – om bruk og betydning av digitale medier i et bachelorstudium i pedagogikk», NTPK, bd. 7, mar. 2021.