[1]
T. Anker og C. Lenz, «Lærerens makt og avmakt i et flerkulturelt klasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse», NTPK, bd. 7, jun. 2021.