[1]
E. Bolander og A. Bredström, «Det kritiska hoppet: Vikten av att synliggöra rasism i undervisning om värdegrundsfrågor på språkintroduktion», NTPK, bd. 7, jun. 2021.