[1]
M. Norgren-Hansson, «Omsorgsberättelser från mellanstadiet. Elevers berättelser om omsorg utifrån relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare», NTPK, bd. 8, mar. 2022.