[1]
M. Uthus, «Folkehelse og livsmestring i skolen. Hva sier elever om erfaringer med å bestemme selv i læringsaktiviteter? En kvalitativ intervjustudie», NTPK, bd. 6, des. 2020.