[1]
K. Spernes, «Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet», NTPK, bd. 7, jun. 2021.