[1]
R. Hoff-Jenssen, M. O. Bjerke, og H. W. Afdal, «Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver », NTPK, bd. 6, nov. 2020.