[1]
M. Lindholm, «Å lære å tenke», NTPK, bd. 5, des. 2019.