[1]
A. Løhre, E. Moen, R. Etnan, M. Andersen, og M. Uthus, «Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet», NTPK, bd. 2, nr. 1, apr. 2016.