[1]
B. Knutsen, «Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet», NTPK, bd. 2, nr. 1, apr. 2016.