[1]
B. Nordtug og J. Steinnes, «‘DU SKAL IKKE MOBBE’. En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?», NTPK, bd. 6, feb. 2020.