[1]
O. P. Vestheim og L. Sem, «Nasjonale prøver i norske riks- og regionaviser - en historisk tekstanalyse av redaksjonelle framstillinger av nasjonale prøver», NTPK, bd. 5, jun. 2019.