[1]
B. Wicklund, A. S. Larsen, og G. Vikbrant, «Lærerstudenten som leser – en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter», NTPK, bd. 2, nr. 1, apr. 2016.