[1]
J. K. Christensen, P. Berliner, og I. S. Jakobsen, «ResiliensforstÄelser i skoleverdenen», NTPK, bd. 5, des. 2019.