[1]
J. Steinnes, «Levende begreper – et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring», NTPK, bd. 5, sep. 2019.