[1]
M. Stene, «I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen», NTPK, bd. 5, sep. 2019.