[1]
M. Uthus, «‘Det har sine omkostninger’. Spesialpedagogens trivsel og belastninger i arbeidet i en inkluderende skole: En intervjustudie.», NTPK, bd. 6, feb. 2020.