[1]
D. Bergnehr, «Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap – en begreppsdiskussion», NTPK, bd. 5, sep. 2019.