[1]
C. Bjelland og A. J. Haugsgjerd, «Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen », NTPK, bd. 5, aug. 2019.