[1]
S. Østerud, «Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland?», NTPK, bd. 2, nr. 2, mai 2016.