Franck, K. (2018) «‘Hun er ikke så flink til å dele’ En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 40. doi: 10.23865/ntpk.v4.958.