Tangen, T., Madsen, A. A. og Løhre, A. (2018) «Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 40. doi: 10.23865/ntpk.v4.892.