Sundsdal, E. og Øksnes, M. (2015) «Til forsvar for barns spontane lek», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 10. doi: 10.17585/ntpk.v1.89.