Lund, A. B. (2018) «En studie av læreres forståelse av mangfoldsbegrepet», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 40. doi: 10.23865/ntpk.v4.608.