Wistrøm, Øyvind og Madsen, J. (2018) «Democracy and science: two sides of the same coin?», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 40. doi: 10.23865/ntpk.v4.559.