Evenshaug, T. (2017) «Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 3(1). doi: 10.23865/ntpk.v3.470.