Skeie, G. (2023) «Etiske verdier og eksistensiell utforskning: Hvordan kan skolens religions- og livssynsundervisning arbeide med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema?», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 9. doi: 10.23865/ntpk.v9.4039.