Faldet, A.-C., Somby, H. M., Haug, P. og Sørensen, L. H. (2022) «Leder: Inkluderende utdanning og oppvekstmiljø », Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3955.