Hammarén, N. og Lunneblad, J. (2022) «A home culture pedagogy? Problematising and developing the concept of intercultural education», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3905.