Løvlie, L. (2022) «Akademisk dygd og politikkens fravær», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3755.