Fauskevåg, O. (2022) «Vil læreplanen bidra til danning av elevane?», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3739.