Lindholm, M. (2022) «Tenkning som møteplass mellom taushet og tale », Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3720.