Kulbrandstad, L. I. og Kvammen, P. I. (2022) «Læreroppfatninger om språkstøttende fagundervisning i språklig heterogene klasser. En kasusstudie», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3666.