Torjussen, L. P. (2021) «Interessant og tankevekkende om nysgjerrighetens kår i dagens samfunn», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. doi: 10.23865/ntpk.v7.3543.