Amundsen, M.-L., Kielland, A. . og Møller, G. . (2022) «School refusal and school-related differences among students with and without diagnosis», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3514.