Vesterdal, K. (2022) «‘De må våkne litt!’ Lærerperspektiver på global læring i den videregående skolen», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3490.