Faldet, A.-C., Knudsmoen, H. og Nes, K. (2022) «Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3434.