Evju, K. og Olsen, T. A. (2022) «Undervisning om samiske temaer i skolen – betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3433.