Hausstatter, R. og Snipstad, Øyvind (2022) «Om empiriske nivåer i forskning på inkludering», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3414.