Hermstad, I. H., Smedsrud, J. og Hybertsen, I. D. (2022) «Forståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3386.