Ackesjö, H. og Dahl, M. (2022) «Pedagogisk takt i fritidspedagogisk undervisning. En välregisserad dans mellan lärare och elever», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. doi: 10.23865/ntpk.v8.3331.