Palla, L. (2021) «Speaking of children’s needs: The tricky terrain between preschool policy and practice », Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. doi: 10.23865/ntpk.v7.3308.