Sahlström, F. (2021) «Så kan vi inte ha det», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 70. doi: 10.23865/ntpk.v7.3011.