Tuft, K. (2021) «Frihed og myndighed i opdragelse – en diskussion af Emile eller om opdragelsen af Jean-Jacques Rousseau ud fra tekster af Hannah Arendt og Immanuel Kant», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. doi: 10.23865/ntpk.v7.2828.