Kvernbekk, T. (2021) ┬źDet pedagogisk kritiske - et mangslungent landskap┬╗, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 70. doi: 10.23865/ntpk.v7.2823.