Lund, J., Madsen, O. J. og Haugland, S. H. (2021) «Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 70. doi: 10.23865/ntpk.v7.2801.