Haug, P. (2016) «Ein likeverdig skule i framtida?», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(3). doi: 10.17585/ntpk.v2.273.