Uthus, M. og Øksnes, M. (2020) «Leder: Folkehelse og livsmestring i skolen», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 60. doi: 10.23865/ntpk.v6.2728.